กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ในซอยวีรวรรณ 1_จำนวน 3 จุด_18/02/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ในซอยวีรวรรณ 1_จำนวน 3 จุด_18/02/2563


กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ในซอยวีรวรรณ 1_จำนวน 3 จุด_18/02/2563

1.กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ในซอยวีรวรรณ 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนหน้าเมืองตั้งแต่แยก รร.วัดกลาง ถึง แยกรื่นรมย์ ต.ในเมือง เเละ บ้านหนองโจด

บ้านกอกน้อย บ้านหนองขาม บ้านขามเจริญ ต.บ้านเป็ด และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 18/02/2563 รอน้ำเต็มระบบ 

...............................................................................................

2.กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ข้างโรงพยาบาลกรุงเทพ

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น  จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถ.ศรีมารัตน์ ต.ในเมือง และพื้นที่ใกล้เคียง อ.เมือง

จ.ขอนเเก่น และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 18/02/2563 รอน้ำเต็มระบบ 

-------------------------------------------------------------------------------

3.กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณ

ถ.รอบบึงหนองแวงตราชู  จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถ.อดุลยาราม(ทั้งหมด)/ถ.รอบบึงหนองแวง

หมู่บ้านพิมานหรรษา ต.ศิลา อ.เมือง  จ.ขอนแก่น

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.20 น. ของวันที่ 18/02/2563 รอน้ำเต็มระบบ 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน