กปภ.สาขานครนายก จ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม. บริเวณ ซอยบ้านใหญ่_17/01/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขานครนายก จ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม. บริเวณ ซอยบ้านใหญ่_17/01/2563


กปภ.สาขานครนายก จ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม. บริเวณ ซอยบ้านใหญ่_17/01/2563

กปภ.สาขานครนายก จ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม. บริเวณ ซอยบ้านใหญ่

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ซอยบ้านใหญ่ ซอยท่าข่อย วัดเกาะทอง มบ.สวนแสนสุข ซอยวัดอุดมธานี ถนนชลประสิทธิ์ฝั่งวัดอุดมธานี ถึง ต.ศรีนาวา

โรงฆ่าสัตว์ ตลาดเก่า ดอนเจริญ แยกวัดอุดม มบ.ทิวเขางาม สนง.แคทเทเลคอม แยกเจริญผล อ.ปากพลี ต.ไม่เค็ด ต.โคกไม้ลาย

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเวลา  22.00 น. ของวันที่ 17/01/2563 รอน้ำเต็มระบบ 

เลื่อนขึ้นข้างบน