กปภ.สาขาพังโคน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 18 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 15.00 น._17/01/3 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพังโคน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 18 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 15.00 น._17/01/3


กปภ.สาขาพังโคน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 18 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 15.00 น._17/01/3

** ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาล่วงหน้า

กปภ.สาขาพังโคน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 18 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 15.00 น. เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ GS

ขนาด 100 มม. บริเวณบ้านม่วงไข่ ต.พรรณา อ.พรรรณานิคม จ.สกลนคร จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านม่วงไข่ (ทั้งหมด)

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 18/01/2563

เลื่อนขึ้นข้างบน