กปภ.สาขปทุมธานี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม. บริเวณตรงข้ามซอยวัดโคก ถนน ปทุม-สายใน _03/12/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขปทุมธานี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม. บริเวณตรงข้ามซอยวัดโคก ถนน ปทุม-สายใน _03/12/2562


กปภ.สาขปทุมธานี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม. บริเวณตรงข้ามซอยวัดโคก ถนน ปทุม-สายใน _03/12/2562

กปภ.สาขปทุมธานี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม. บริเวณตรงข้ามซอยวัดโคก ถนน ปทุม-สายใน ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตรงข้ามซอยวัดโคก  ถึง ซอยธรรมสุธีย์ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 17.45 น. ของวันที่ 03/12/2562 รอน้ำเต็มระบบ 

เลื่อนขึ้นข้างบน