กปภ.สาขาพยุหะคีรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณ ศูนย์มาสด้า ต.กลางแดด อ.เมือง จ.นครสวรรค์_03/12/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพยุหะคีรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณ ศูนย์มาสด้า ต.กลางแดด อ.เมือง จ.นครสวรรค์_03/12/2562


กปภ.สาขาพยุหะคีรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณ ศูนย์มาสด้า ต.กลางแดด อ.เมือง จ.นครสวรรค์_03/12/2562

กปภ.สาขาพยุหะคีรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณ ศูนย์มาสด้า ต.กลางแดด อ.เมือง จ.นครสวรรค์

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ม.2 ต.กลางแดด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ , ม.7 ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 21.00 น. ของวันที่ 3/12/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน