กปภ.สาขาสระแก้ว ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบผลิต บริเวณ สถานีผลิตน้ำสระแก้ว - สระขวัญ_3/12/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสระแก้ว ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบผลิต บริเวณ สถานีผลิตน้ำสระแก้ว - สระขวัญ_3/12/2562


กปภ.สาขาสระแก้ว ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบผลิต บริเวณ สถานีผลิตน้ำสระแก้ว - สระขวัญ_3/12/2562

?? แจ้งข่าวปิดน้ำล่วงหน้า  ??

กปภ.สาขาสระแก้ว ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบผลิต บริเวณ สถานีผลิตน้ำสระแก้ว - สระขวัญ

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อ.เมืองสระแก้ว (ทั้งหมด) จ.สระแก้ว  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหล

อ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการตั้งแต่เวลา 22.00 น. ของวันที่ 4/12/2562 ถึงเวลา  01.00 น. ของวันที่ 5/12/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน