แจ้งงดจ่ายน้ำฉุกเฉิน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

แจ้งงดจ่ายน้ำฉุกเฉิน


แจ้งงดจ่ายน้ำฉุกเฉิน

ประเภทข่าวสาร : 2. ท่อแตกท่อรั่ว
ระยะเวลาดำเนินการ : 22-11-2019 14:30 ถึง 22-11-2019 18:00
สาเหตุ : ืท่อขนาด 280 มม แตกชำรุด
พื้นที่ปฏิบัติการ : บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลชุมพร
บริเวณที่ได้รับผลกระทบ : ตำบลบางหมาก ตำบลท่ายาง ตำบลทุ่งคาและพื้นที่ข้างเคียง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
สอบถามได้ที่ : 077-511-159

เลื่อนขึ้นข้างบน