กปภ.สาขาแม่ริม แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 110 มม.บริเวณลาดเชิงสะพานข้ามแม่ปิงบ้านป่าข่อยใต้ ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่_22/11/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาแม่ริม แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 110 มม.บริเวณลาดเชิงสะพานข้ามแม่ปิงบ้านป่าข่อยใต้ ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่_22/11/2562


กปภ.สาขาแม่ริม แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 110 มม.บริเวณลาดเชิงสะพานข้ามแม่ปิงบ้านป่าข่อยใต้ ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่_22/11/2562

กปภ.สาขาแม่ริม แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 110 มม.บริเวณลาดเชิงสะพานข้ามแม่ปิงบ้านป่าข่อยใต้ ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้น มบ.พรสวรรค์โครงการ 1 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 16.30 น. ของวันที่ 22/11/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน