กปภ.สาขาบ้านไผ่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด100 มม.บริเวณซอยหลังเทศบาล ต.บ้านโต้น ต.บ้านโต้น อ.พระยืน_22/11/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านไผ่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด100 มม.บริเวณซอยหลังเทศบาล ต.บ้านโต้น ต.บ้านโต้น อ.พระยืน_22/11/2562


กปภ.สาขาบ้านไผ่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด100 มม.บริเวณซอยหลังเทศบาล ต.บ้านโต้น ต.บ้านโต้น อ.พระยืน_22/11/2562

กปภ.สาขาบ้านไผ่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด100 มม.บริเวณซอยหลังเทศบาล ต.บ้านโต้น ต.บ้านโต้น อ.พระยืน

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ.โต้น ม.1 ม.2 ม.8 ม.9 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 17.00 น. ของวันที่ 22/11/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน