กปภ.สาขาอ่างทอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.บริเวณหน้าสหกรณ์ ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง_22/11/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอ่างทอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.บริเวณหน้าสหกรณ์ ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง_22/11/2562


กปภ.สาขาอ่างทอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.บริเวณหน้าสหกรณ์ ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง_22/11/2562

กปภ.สาขาอ่างทอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.บริเวณหน้าสหกรณ์ ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่หน้าสหกรณ์ ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 13.30 น. ของวันที่ 22/11/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน