กปภ.สาขาอุตรดิตถ์ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณซอยสมนึก _08/11/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอุตรดิตถ์ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณซอยสมนึก _08/11/2562


กปภ.สาขาอุตรดิตถ์ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณซอยสมนึก _08/11/2562

กปภ.สาขาอุตรดิตถ์ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณซอยสมนึก 

จากกการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ม.3 ม.10 ต.น้ำริด จ.อุตรดิตถ์   และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 13.00 น. ของวันที่ 08/11/2562 

เลื่อนขึ้นข้างบน