กปภ.สาขานครสวรรค์ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.บริเวณใน มบ.ไอซ์แลนด์ 4 ต.วัดไทรย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ๅ_08/11/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขานครสวรรค์ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.บริเวณใน มบ.ไอซ์แลนด์ 4 ต.วัดไทรย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ๅ_08/11/2562


กปภ.สาขานครสวรรค์ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.บริเวณใน มบ.ไอซ์แลนด์ 4 ต.วัดไทรย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ๅ_08/11/2562

กปภ.สาขานครสวรรค์ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.บริเวณใน มบ.ไอซ์แลนด์ 4 ต.วัดไทรย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ มบ.ไอซ์แลนด์ 4 ต.วัดไทรย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์   และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 14.00 น.ของวันที่ 08/11/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน