กปภ.สาขากาญจนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ริมถนนแสงชูโตฝั่งตะวันตกหน้าโรงกลึงท่าล้อ ต.ท่าล้อ_08/11/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากาญจนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ริมถนนแสงชูโตฝั่งตะวันตกหน้าโรงกลึงท่าล้อ ต.ท่าล้อ_08/11/2562


กปภ.สาขากาญจนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ริมถนนแสงชูโตฝั่งตะวันตกหน้าโรงกลึงท่าล้อ ต.ท่าล้อ_08/11/2562

กปภ.สาขากาญจนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ริมถนนแสงชูโตฝั่งตะวันตกหน้าโรงกลึงท่าล้อ ต.ท่าล้อ

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ริมถนนแสงชูโตฝั่งตะวันตก หน้าชลประทาน ไปจึงถึง แยกไฟแดงโรงแรมพาราไดร์

ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15:00 น. ของวันที่ 8/11/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน