กปภ.สาขาคลองหลวง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PB ขนาด 50 มม. บริเวณ ด้านหน้าอาคารพาณิชย์ตลาดบางขันถนนพหลโยธินขาเข้า_08/11/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาคลองหลวง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PB ขนาด 50 มม. บริเวณ ด้านหน้าอาคารพาณิชย์ตลาดบางขันถนนพหลโยธินขาเข้า_08/11/2562


กปภ.สาขาคลองหลวง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PB ขนาด 50 มม. บริเวณ ด้านหน้าอาคารพาณิชย์ตลาดบางขันถนนพหลโยธินขาเข้า_08/11/2562

กปภ.สาขาคลองหลวง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PB ขนาด 50 มม. บริเวณ ด้านหน้าอาคารพาณิชย์ตลาดบางขันถนนพหลโยธินขาเข้า

(จุดที่ 2) ต.คลองหนึ่ง อ.คลองลหวง จ.ปทุมธานี  จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ในตลาดบางขัน (ทั้งหมด)

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 13:00 น. ของวันที่ 8/11/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน