กปภ.สาขาแม่สะเรียง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อน AC ขนาด 200 มม. บริเวณหน้าโรงเรียนบริพัตรศึกษา ม.1 ต.บ้านกาศ_08/11/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาแม่สะเรียง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อน AC ขนาด 200 มม. บริเวณหน้าโรงเรียนบริพัตรศึกษา ม.1 ต.บ้านกาศ_08/11/2562


กปภ.สาขาแม่สะเรียง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อน AC ขนาด 200 มม. บริเวณหน้าโรงเรียนบริพัตรศึกษา ม.1 ต.บ้านกาศ_08/11/2562

กปภ.สาขาแม่สะเรียง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อน AC ขนาด 200 มม. บริเวณหน้าโรงเรียนบริพัตรศึกษา ม.1 ต.บ้านกาศ

อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ โรงเรียนบริพัตรศึกษา สนามมวย อ.แม่สะเรียง ถึงสามหัวสะพานบ้านท่าข้าม ม.1

ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 12.00 น. ของวันที่ 08 / 11 /2562

เลื่อนขึ้นข้างบน