กปภ.สาขาท่ามะกา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.บริเวณตรงข้ามร้านยันหว่าง ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา_07/11/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาท่ามะกา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.บริเวณตรงข้ามร้านยันหว่าง ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา_07/11/2562


กปภ.สาขาท่ามะกา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.บริเวณตรงข้ามร้านยันหว่าง ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา_07/11/2562

กปภ.สาขาท่ามะกา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.บริเวณตรงข้ามร้านยันหว่าง ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หน้าวัดกระทุ่ม ถึงแยกโรงเรียนราษฎร์บำรุง  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 18.00 น. ของวันที่ 07/11/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน