กปภ.สาขาบ้านไผ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อPVC ขนาด200 มม. บริเวณ ทางหลวงชนบท ตั้งแต่ มบ.ขามเรียน ถึง มบ.เปือยใหญ่_07/11/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านไผ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อPVC ขนาด200 มม. บริเวณ ทางหลวงชนบท ตั้งแต่ มบ.ขามเรียน ถึง มบ.เปือยใหญ่_07/11/2562


กปภ.สาขาบ้านไผ่  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อPVC  ขนาด200 มม. บริเวณ ทางหลวงชนบท ตั้งแต่ มบ.ขามเรียน ถึง มบ.เปือยใหญ่_07/11/2562

กปภ.สาขาบ้านไผ่  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อPVC  ขนาด200 มม. บริเวณ ทางหลวงชนบท ตั้งแต่ มบ.ขามเรียน ถึง มบ.เปือยใหญ่

ต.เปือยใหญ่ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ม.1,ม.2 ,บ้านชาด ต.เปือยใหญ่ อ.โนนศิลา

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เวลา 15.00 น.-18.00น. ของวันที่ 07/11/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน