ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.45-18.00 น. เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ_07/11/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.45-18.00 น. เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ_07/11/2562


ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.45-18.00 น. เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ_07/11/2562

กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.45-18.00 น. เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ

บริเวณหน่วยบริการปางมะผ้า หน้าอบต.ถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่ 1 ต. สบป่อง หมู่ 3 ต.ถ้ำลอด

ตลอดจนถึง อำเภอปางมะผ้าทั้งหมด  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.45-18.00 น. 

เลื่อนขึ้นข้างบน