กปภ.สาขายโสธร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.15-10.30น. เพื่อดำเนินการซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า_08/11/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขายโสธร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.15-10.30น. เพื่อดำเนินการซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า_08/11/2562


กปภ.สาขายโสธร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.15-10.30น. เพื่อดำเนินการซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า_08/11/2562

กปภ.สาขายโสธร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.15-10.30น. เพื่อดำเนินการซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า

บริเวณภายในสำนักงานกปภ.สาขายโสธร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ การประปาสาขายโสธร (ทั้งหมด)

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 10.30 น. ของวันที่ 08/11/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน