กปภ.สาขาพังโคน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมน บริเวณ บ้านกุดจิก หน่วยบริการวานรนิวาส _22/10/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพังโคน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมน บริเวณ บ้านกุดจิก หน่วยบริการวานรนิวาส _22/10/2562


กปภ.สาขาพังโคน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว  เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมน บริเวณ บ้านกุดจิก หน่วยบริการวานรนิวาส _22/10/2562

กปภ.สาขาพังโคน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว  เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมน ( ดำเนินการตั้งแต่ เวลา 21.00 น. - 24.00 น. )

บริเวณ บ้านกุดจิก หน่วยบริการวานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร   จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ เขตเทศบาลตำบลวานรนิวาส

อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 24.00 น. ของวันที่ 22/10/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน