กปภ.สาขาภูเก็ต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณซอยหาดสุรินทร์ 2_21/10/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาภูเก็ต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณซอยหาดสุรินทร์ 2_21/10/62


กปภ.สาขาภูเก็ต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณซอยหาดสุรินทร์ 2_21/10/62

? ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาล่วงหน้า ?

กปภ.สาขาภูเก็ต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. (เป็นต้นไป) จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณซอยหาดสุรินทร์ 2 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต จากการดำเนินการดังกล่าว

ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้

เลื่อนขึ้นข้างบน