กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมน บริเวณถนนศรีสุกรี ซอย 1-3_21/10/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมน บริเวณถนนศรีสุกรี ซอย 1-3_21/10/62


กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมน บริเวณถนนศรีสุกรี ซอย 1-3_21/10/62

? ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาล่วงหน้า ?

กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่ช่วงเวลา 21.00 น. - 03.00 น. ของวันที่ 23 ตุลาคม 2562

เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมน บริเวณถนนศรีสุกรี ซอย 1-3 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่

ถนนราชพฤกษ์ , ทางเข้าเทศบาลเมืองแม่เหียะ , ถนนศรีกุล ซอย 4-7 , วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทณ์รวี , หมู่บ้านศีรีรักษ์ 2 ,

ซอยสหมิตร , ถนนสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี (ฝั่งขาออก) ตั้งแต่ทางเข้าเทศบาลเมืองแม่เหียะ จนถึงซีเอ็มการ์เด้น

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 03.00 น. ของวันที่ 23/10/62

เลื่อนขึ้นข้างบน