กปภ.สาขาพะเยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ มบ.เอื้ออาทร 2 _12/09/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพะเยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ มบ.เอื้ออาทร 2 _12/09/62


กปภ.สาขาพะเยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ  PVC ขนาด 150 มม.  บริเวณ มบ.เอื้ออาทร 2 _12/09/62

กปภ.สาขาพะเยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ  PVC ขนาด 150 มม.

บริเวณ มบ.เอื้ออาทร 2 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ  16.00 น. ของวันที่ 12/09/62

 

เลื่อนขึ้นข้างบน