กปภ.สาขาเขมราฐ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าจะดำเนินการดับกระแสไฟฟ้า บริเวณ สถานีจ่ายน้ำปทุมราชวงศา _12/09/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเขมราฐ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าจะดำเนินการดับกระแสไฟฟ้า บริเวณ สถานีจ่ายน้ำปทุมราชวงศา _12/09/62


กปภ.สาขาเขมราฐ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าจะดำเนินการดับกระแสไฟฟ้า  บริเวณ สถานีจ่ายน้ำปทุมราชวงศา _12/09/62

กปภ.สาขาเขมราฐ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าจะดำเนินการดับกระแสไฟฟ้า

บริเวณ สถานีจ่ายน้ำปทุมราชวงศา  ต.ปทุมราช อ.ปทุมราชวงศา จ.อุบลราชธานี 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ในเขตอำเภอปทุมราชวงศา ,อ.กุดข้าวปุ้น (ทั้งหมด) จ.อุบลราชธานี  

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการวันที่ 12 กันยายน 2562 ประมาณ 2 ช่วง ตั้งแต่เวลา 09.00 -10.00 น.และเวลา 16.00 -17.00 น.

เลื่อนขึ้นข้างบน