กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณหน้าร้านศิลปชัย _12/09/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณหน้าร้านศิลปชัย _12/09/62


กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.  บริเวณหน้าร้านศิลปชัย  _12/09/62

กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.

บริเวณหน้าร้านศิลปชัย ถนนสงขลา-นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 15.00 น. ของวันที่ 12/09/62

 

เลื่อนขึ้นข้างบน