กปภ.สาขาอ่าวลึก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 160 มม. บริเวณ โรงพยาบาลปลายพระยา _12/09/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอ่าวลึก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 160 มม. บริเวณ โรงพยาบาลปลายพระยา _12/09/62


กปภ.สาขาอ่าวลึก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 160 มม.  บริเวณ โรงพยาบาลปลายพระยา _12/09/62

กปภ.สาขาอ่าวลึก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 160 มม.

บริเวณ โรงพยาบาลปลายพระยา ตำบล ปลายพระยา อำเภอ ปลายพระยา  จ.กระบี่ 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ตำบล ปลายพระยา อำเภอ ปลายพระยา  จ.กระบี่  

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 19.00 น. ของวันที่ 12/09/62

 

เลื่อนขึ้นข้างบน