กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมนประปา (จำนวน 2 จุด)_11/09/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมนประปา (จำนวน 2 จุด)_11/09/62


กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมนประปา (จำนวน 2 จุด)_11/09/62

? ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาล่วงหน้า ?

1. กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 12 ก.ย. 62 ตั้งแต่ช่วงเวลา 09.00 น. - 12.00 น. เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PVC

ขนาด 200 มม. บริเวณสี่แยกไฟแดงบางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ สี่แยกไฟแดงบางยี่รงค์

ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 12.00 น. ของวันที่ 12/09/62

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 12 ก.ย. 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. - 24.00 น. เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PVC

ขนาด 200 มม. บริเวณสะพานวัดคริสต์ ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ .บ้านปราโมทย์ ,

ต.บางยี่รงค์ , ต.วัดประดู่ , ต.เหมืองใหม่ , ต.บางสะแก , ต.บางนางลี่ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 24.00 น. ของวันที่ 12/09/62

เลื่อนขึ้นข้างบน