กปภ.สาขาสุโขทัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณสถานีผลิตน้ำทุ่งทะเลหลวง _22/08/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสุโขทัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณสถานีผลิตน้ำทุ่งทะเลหลวง _22/08/62


กปภ.สาขาสุโขทัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง  บริเวณสถานีผลิตน้ำทุ่งทะเลหลวง _22/08/62

กปภ.สาขาสุโขทัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

บริเวณสถานีผลิตน้ำทุ่งทะเลหลวง ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ใน ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ :

(จนท.การไฟฟ้าแจ้งว่าในพื้นที่มีฝนตกหนัก เนื่องจากเป็นเสากระแสไฟฟ้าแรงสูงต้องรอให้ฝนหยุดตกก่อนถึงจะดำเนินการแก้ไขไฟฟ้าได้ )

เลื่อนขึ้นข้างบน