กปภ.สาขาร้องกวาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสองได้ทำการปรับปรุงระบบการจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณ สถานีจ่ายน้ำร้องกวาง _23/08/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาร้องกวาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสองได้ทำการปรับปรุงระบบการจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณ สถานีจ่ายน้ำร้องกวาง _23/08/62


กปภ.สาขาร้องกวาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว  เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสองได้ทำการปรับปรุงระบบการจำหน่ายไฟฟ้า  บริเวณ สถานีจ่ายน้ำร้องกวาง _23/08/62

กปภ.สาขาร้องกวาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว  เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสองได้ทำการปรับปรุงระบบการจำหน่ายไฟฟ้า

บริเวณ สถานีจ่ายน้ำร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านหนองสุวรรณ บ้านหนุนเหนือ ถึง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้องกวาง(หน่วยบริการสอง) อ.สอง จ.แพร่  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 -17.00 น. 

เลื่อนขึ้นข้างบน