กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 900 มม. บริเวณ ริมคลอง ร.1 ถนนลพบุรีราเมศวร์ _23/08/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 900 มม. บริเวณ ริมคลอง ร.1 ถนนลพบุรีราเมศวร์ _23/08/62


กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 900 มม.  บริเวณ ริมคลอง ร.1 ถนนลพบุรีราเมศวร์  _23/08/62

กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 900 มม.

บริเวณ ริมคลอง ร.1 ถนนลพบุรีราเมศวร์ ต.ท่าช้าง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อ.เมือง , อ.สิงหนคร , อ.หาดใหญ่ ,อ.จะนะ จ.สงขลา 

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 -18.00 น. 

เลื่อนขึ้นข้างบน