กปภ.สาขาอ่าวลึก แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 110 มม.บริเวณหน้าปากซอยรวมมิตร_20/08/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอ่าวลึก แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 110 มม.บริเวณหน้าปากซอยรวมมิตร_20/08/2562


กปภ.สาขาอ่าวลึก แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 110 มม.บริเวณหน้าปากซอยรวมมิตร_20/08/2562

กปภ.สาขาอ่าวลึก แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 110 มม.บริเวณหน้าปากซอยรวมมิตร

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตลาดอ่าวลึกเหนือ มบ.ลิลล่า ซอยสุขสวัสดิ์  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 14.30 น. ของวันที่ 20/08/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน