กปภ.สาขากระบี่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการปิดน้ำซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณ สามแยกบ้านห้วยโศก ต.คลองขนาน อ.เหนืองคลอง จ.กระบี่_20/08/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากระบี่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการปิดน้ำซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณ สามแยกบ้านห้วยโศก ต.คลองขนาน อ.เหนืองคลอง จ.กระบี่_20/08/2562


กปภ.สาขากระบี่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการปิดน้ำซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณ สามแยกบ้านห้วยโศก ต.คลองขนาน อ.เหนืองคลอง จ.กระบี่_20/08/2562

กปภ.สาขากระบี่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการปิดน้ำซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณ สามแยกบ้านห้วยโศก ต.คลองขนาน อ.เหนืองคลอง จ.กระบี่

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ปกาสัย , ต.คลองขนาน , ต.ตลิ่งชั่น , ต.เหนือคลอง อ.เหนืองคลอง จ.กระบี่

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลาประมาณ 17.00 น. วันที่ 20/08/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน