กปภ.สาขาหาดใหญ่ แจ้งน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากไฟฟ้าตก บริเวณโรงกรองของกปภ.สาขาหาดใหญ่ _20/08/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาหาดใหญ่ แจ้งน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากไฟฟ้าตก บริเวณโรงกรองของกปภ.สาขาหาดใหญ่ _20/08/2562


กปภ.สาขาหาดใหญ่ แจ้งน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากไฟฟ้าตก บริเวณโรงกรองของกปภ.สาขาหาดใหญ่ _20/08/2562

กปภ.สาขาหาดใหญ่ แจ้งน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากไฟฟ้าตก บริเวณโรงกรองของกปภ.สาขาหาดใหญ่ 

จากสาเหตุดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ กปภ.สาขาหาดใหญ่ (ทั้งหมด)    และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย   

ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 12.41 น.ของวันที่ 20/08/2562  รอน้ำเต็มระบบ 

เลื่อนขึ้นข้างบน