กปภ.สาขาสุพรรณบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ วัดสามเหลี่ยม ถนนมาลัยแมน_20/08/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสุพรรณบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ วัดสามเหลี่ยม ถนนมาลัยแมน_20/08/62


กปภ.สาขาสุพรรณบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ วัดสามเหลี่ยม ถนนมาลัยแมน_20/08/62

กปภ.สาขาสุพรรณบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ วัดสามเหลี่ยม ถนนมาลัยแมน ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่ทางเข้าวัดภูเขาดิน ต.บางกุ้ง ถึง ถนนเลี่ยงเมือง ,บ้านสามเหลี่ยม ถนนมาลัยแมน ต.ดอนโพธิ์ทอง

อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 20/08/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน