กปภ.สาขาอ่างทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมน PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ หน้าร้านขายกระเบื้อง ถนนเทศบาล 10_20/08/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอ่างทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมน PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ หน้าร้านขายกระเบื้อง ถนนเทศบาล 10_20/08/62


กปภ.สาขาอ่างทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมน PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ หน้าร้านขายกระเบื้อง ถนนเทศบาล 10_20/08/62

กปภ.สาขาอ่างทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมน PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ หน้าร้านขายกระเบื้อง  ถนนเทศบาล 10

ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง  จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่สี่แยกเทคนิคฝั่งไปรษณีย์ ถึง ร้านขายกระเบื้อง (ปั๊มโมบิลเก่า) ,

ถนนเทศบาล 10 (ทั้งหมด)   และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 20/08/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน