กปภ.สาขาอุตรดิตถ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม._15/08/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอุตรดิตถ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม._15/08/62


กปภ.สาขาอุตรดิตถ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม._15/08/62

กปภ.สาขาอุตรดิตถ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณทางไปโรงเรียมเตรียมอุดมศึกษา ต.งิ้วงาม

อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ผาสุก , ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปา

จะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 15/08/62

เลื่อนขึ้นข้างบน