กปภ.สาขาโนนสูง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเครื่องสูบน้ำขัดข้อง บริเวณ ภายในสำนักงานการประปาสาขาโนนสูง _14/08/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาโนนสูง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเครื่องสูบน้ำขัดข้อง บริเวณ ภายในสำนักงานการประปาสาขาโนนสูง _14/08/62


กปภ.สาขาโนนสูง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเครื่องสูบน้ำขัดข้อง    บริเวณ ภายในสำนักงานการประปาสาขาโนนสูง _14/08/62

กปภ.สาขาโนนสูง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเครื่องสูบน้ำขัดข้อง 

 บริเวณ ภายในสำนักงานการประปาสาขาโนนสูง ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ เขตความรับผิดชอบของกปภ.สาขาโนนสูง (ทั้งหมด)

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 22.00น. ของวันที่ 14/08/62

 

เลื่อนขึ้นข้างบน