กปภ.สาขานาทวี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเครื่องสูบน้ำขัดข้อง บริเวณ สถานีจ่ายน้ำนาทวี (จำนวน 2 จุด) _14/08/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขานาทวี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเครื่องสูบน้ำขัดข้อง บริเวณ สถานีจ่ายน้ำนาทวี (จำนวน 2 จุด) _14/08/62


กปภ.สาขานาทวี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเครื่องสูบน้ำขัดข้อง  บริเวณ สถานีจ่ายน้ำนาทวี (จำนวน 2 จุด) _14/08/62

กปภ.สาขานาทวี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเครื่องสูบน้ำขัดข้อง

บริเวณ สถานีจ่ายน้ำนาทวี ต.นาทวี อ.นาทวี จ.นครศรีธรรรมราช 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ในเขตอำเภอนาทวี (ทั้งหมด)  จ.นครศรีธรรรมราช 

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 23.00 น. ของวันที่ 14/08/62

------------------------------------------------------------

กปภ.สาขานาทวี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 150 มม.

บริเวณ สถานีจ่ายน้ำจะนะ ต.จะนะ อ.จะนะ จ.นครศรีธรรมราช 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ในเขตอำเภอจะนะ (ทั้งหมด) จ.นครศรีธรรมราช 

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

(รอน้ำเต็มระบบ)

เลื่อนขึ้นข้างบน