กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณ สถานีจ่ายน้ำท่าวังหิน (จำนวน 2 จุด) _14/08/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณ สถานีจ่ายน้ำท่าวังหิน (จำนวน 2 จุด) _14/08/62


กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว  เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง  บริเวณ สถานีจ่ายน้ำท่าวังหิน (จำนวน 2 จุด) _14/08/62

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว  เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

บริเวณ สถานีจ่ายน้ำท่าวังหิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ในเขตอำเภอเมือง (ทั้งหมด) จ.อุบลราชธานี

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวล่ 22.00 น.เป็นต้นไป 

-----------------------------------------------------------------------------

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.

บริเวณ ถนนชยางกุร ใกล้โรงพยาบาลราชเวช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ซอยชยางกูร 21 ถึง 25 ถนนธรรมวิถี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้

เลื่อนขึ้นข้างบน