กปภ.สาขาลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test)_14/08/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test)_14/08/62


กปภ.สาขาลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test)_14/08/62

? ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาล่วงหน้า ?

กปภ.สาขาลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. - 03.00 น. ของวันที่ 15 สิงหาคม 2562

เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test) จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนก่วมเหนือ , ถนนก่วมเหนือ ซอย3 ,

ถนนนาก่วม , คลังน้ำมันเอสโซ่ , ถนนท่าคราวน้อย , สถานีรถไฟ , ถนนประสานไมตรี , ถนนตรอกโรงไฟฟ้าเก่า , ถนนเจริญวิทยา ,

ถนนไมตรีวิษณุ , ถนนไมตรี , ถนนลูกเาอ , ถนนฉัตรไชย , โรงแรมบานาน่าอินน์ , ที่ทำการตำรวจจราจร , โรงเรียนอรุโณทัย ,

โรงเรียนลำปางวิทยา , โรงเรียนเทศบาล 5 , ธนาคารแห่งประเทศไทย , โรงน้ำแข็งท่าคราวน้อย และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปา

จะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 03.00 น. ของวันที่ 15/08/62

เลื่อนขึ้นข้างบน