กปภ.สาขาท่าตะโก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาท่าตะโก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น.


กปภ.สาขาท่าตะโก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

? ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาล่วงหน้า ?

กปภ.สาขาท่าตะโก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. เพื่อดำเนินการย้ายแนวท่อ PVC

ขนาด 100 มม. บริเวณบ้านโคกมะรื่นเหนือ และบ้านโคกมะรื่นใต้ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่

บ้านโคกมะรื่นเหนือ , บ้านโคกมะรื่นใต้ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 15/08/62

เลื่อนขึ้นข้างบน