กปภ.สาขาโนนสูง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณโรงน้ำแข็งใหม่โนนสูง_14/08/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาโนนสูง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณโรงน้ำแข็งใหม่โนนสูง_14/08/62


กปภ.สาขาโนนสูง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณโรงน้ำแข็งใหม่โนนสูง_14/08/62

กปภ.สาขาโนนสูง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณโรงน้ำแข็งใหม่โนนสูง บ้านสี่เหลี่ยม ต.ใหม่ 

อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ใหม่ , ต.ดอนหวาย , ต.โตนด , ต.บิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 14/08/62

เลื่อนขึ้นข้างบน