กปภ.สาขาระนอง ประชาสัมพันธ์แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 21.00 น._14/08/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาระนอง ประชาสัมพันธ์แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 21.00 น._14/08/62


กปภ.สาขาระนอง ประชาสัมพันธ์แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 21.00 น._14/08/62

? ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาล่วงหน้า ?

กปภ.สาขาระนอง ประชาสัมพันธ์แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 21.00 น.

เนื่องด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะดำเนินการปรับปรุงระบบสายส่งกระแสไฟฟ้า (อาจทำให้บางช่วงเวลากระแสไฟฟ้าตกและดับ)

จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ รับน้ำของ กปภ.สาขาระนอง (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 21.00 น. ของวันที่ 15/08/62

เลื่อนขึ้นข้างบน