กปภ.สาขามุกดาหาร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมนขนาด 200 มม. และท่อเมนขนาด 100 มม. บริเวณหลังจวนผู้ว่า (เก่า)_14/08/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขามุกดาหาร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมนขนาด 200 มม. และท่อเมนขนาด 100 มม. บริเวณหลังจวนผู้ว่า (เก่า)_14/08/62


กปภ.สาขามุกดาหาร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมนขนาด 200 มม. และท่อเมนขนาด 100 มม. บริเวณหลังจวนผู้ว่า (เก่า)_14/08/62

? ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาล่วงหน้า ?

กปภ.สาขามุกดาหาร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. - 05.00 น. ของวันที่ 16 สิงหาคม 2562 

เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมนประปา ขนาด 200 มม. และท่อเมนประปา ขนาด 100 มม. บริเวณหลังจวนผู้ว่า (เก่า) อ.เมือง จ.มุกดาหาร

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนศศิวงค์ , ถนนพิทักษ์สันติราษฎร์ , ถนนมุก-ดอนตาล และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปา

จะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 05.00 น. ของวันที่ 16/08/62

เลื่อนขึ้นข้างบน