กปภ.สาขาบางคล้า แจ้งหยุดจายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 200 มม.บริเวณคลองพระองค์เจ้าฯ_10/08/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบางคล้า แจ้งหยุดจายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 200 มม.บริเวณคลองพระองค์เจ้าฯ_10/08/2562


กปภ.สาขาบางคล้า แจ้งหยุดจายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 200 มม.บริเวณคลองพระองค์เจ้าฯ_10/08/2562

กปภ.สาขาบางคล้า แจ้งหยุดจายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 200 มม.บริเวณคลองพระองค์เจ้าฯ

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถ.สุวินทวงศ์ (ทั้งหมด)    และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาที่แล้วเสร็จได้ 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน