กปภ.สาขาท่ามะกา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ โรงงานสุราแสงโสมริมน้ำ_10/08/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาท่ามะกา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ โรงงานสุราแสงโสมริมน้ำ_10/08/2562


กปภ.สาขาท่ามะกา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ โรงงานสุราแสงโสมริมน้ำ_10/08/2562

⚠️ กรณีท่อแตกฉุกเฉิน ⚠️

กปภ.สาขาท่ามะกา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ โรงงานสุราแสงโสมริมน้ำ ต.วังขยาย

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่ซอยวังขยาย14 ไปจนถึง ริมน้ำวังขนาย (ทั้งหมด) และพื้นที่

ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15:00 น. ของวันที่ 10/08/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน