กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ Pvc ขนาด 150 มม. บริเวณ บ้านหนองหิน_10/08/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ Pvc ขนาด 150 มม. บริเวณ บ้านหนองหิน_10/08/2562


กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ Pvc ขนาด 150 มม. บริเวณ บ้านหนองหิน_10/08/2562

⚠️ กรณีท่อแตกฉุกเฉิน ⚠️

กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ บ้านหนองหิน ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านศิลา , บ้านเต่านอ , ถ.หนองหิน-ศิลา , ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียง

น้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15:00 น. ของวันที่ 10/08/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน