กปภ.สาขาลำปาง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการสำรวจท่อแตกรั่ว (Step test) บริเวณต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย_08/08/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาลำปาง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการสำรวจท่อแตกรั่ว (Step test) บริเวณต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย_08/08/2562


กปภ.สาขาลำปาง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการสำรวจท่อแตกรั่ว (Step test) บริเวณต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย_08/08/2562

กปภ.สาขาลำปาง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการสำรวจท่อแตกรั่ว (Step test) บริเวณต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถ.รัษฎา ถ.เจริญประเทศ แยกม้าขาว ถ.จามเทวี ซอย - ซอย 3 วัดศรีบุญโยง โรงเรียนเคนเน็ท มบ.ไพฑูรย์

ถ.ปงสนุก บ้านดงพัฒนา ถนนวัง บ้านดงไชยยา ถนนเขื่อนยาง มบ.เขื่อนวังพาร์ค ต.บ่อแฮ้ว ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการวันที่ 08/08/2562 เวลา 23.00 - 03.00 น.ของวันที่ 09/08/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน