กปภ.สาขาเชียงราย แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการสำรวจท่อแตกรั่ว (Step test) บริเวณต.บ้านดู่ และ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย_08/08/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเชียงราย แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการสำรวจท่อแตกรั่ว (Step test) บริเวณต.บ้านดู่ และ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย_08/08/2562


กปภ.สาขาเชียงราย แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการสำรวจท่อแตกรั่ว (Step test) บริเวณต.บ้านดู่ และ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย_08/08/2562

กปภ.สาขาเชียงราย แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการสำรวจท่อแตกรั่ว (Step test) บริเวณต.บ้านดู่ และ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ม.1 ต.ริมกก ม.1 ม.4 ม.7 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการสันที่ 08/08/2562 เวลา 23.30 - 02.30 น. ของวันที่ 09/08/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน