กปภ.สาขาฮอด แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ_09/08/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาฮอด แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ_09/08/2562


กปภ.สาขาฮอด แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ_09/08/2562

กปภ.สาขาฮอด แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณสามแยกทางไป อ.ดอยเต่า จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่

บ้านห้วยส้มป่อย ม.9  บ้านโป่ง ม.12  บ้านหลังกาด ม.13  บ้านท้องฝาย ม.2  บ้านแม่ลอง ม.1 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

 ในวันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

 

เลื่อนขึ้นข้างบน